Tupo.Chini ya Miti / We are Here.Under the Trees (2013)

76 x 65 cm

Tupo Chini ya Miti

<< Tupo & other prints